Platforma
pro obchod s komoditami

GrainTerminal

GrainTerminal v krátkém videu

Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Zaručený průběh obchodu

Zaručený průběh
obchodu

Jistota zaplacení

Jistota
zaplacení

Proč využívat
GrainTerminal?

GrainTerminal je webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska a Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby.

Jak to funguje?

1 / Uzavření kontraktu na Grainterminal.cz
2 / Expedice zboží od fármáře ke zpracovateli
3 / Platba přímo na váš účet

Proč využívat GrainTerminal?
Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Aplikace GrainTerminal je určena pouze pro registrované, ověřené a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na jedné straně producenti-zemědělci a na straně druhé zpracovatelé, popřípadě společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent. Každý z prověřených a ověřených uživatelů má možnost vkládat své nabídky, nebo na nabídky jiných uživatelů reagovat a prostřednictvím portálu své podmínky případně ještě vylepšit a platně uzavřít závaznou kupní smlouvu. Právě tento přímý kontakt dává nejlepší předpoklad pro dosažení nejlepší ceny pro obě strany.

Nabízíme kompletní služby,
které může komodita na cestě z pole k příjemci potkat.
Jen namátkou několik příkladů:

1

kvalitativní rozbory komodit

2

zprostředkování nabídky posklizňové linky, nebo skladovacích sil

3

zajištění financování nákupu komodit, na základě konkrétního probíhajícího obchodu v rámci portálu www.grainterminal.cz.

4

zprostředkování dopravy obchodovaných komodit, a to jak automobilové, tak i vlakové (včetně zajištění nakládky uceleného vlaku na otevřených nádražích)

Máte na nás
nějakou otázku?