Platforma
pro obchod s komoditami

GrainTerminal

GrainTerminal v krátkém videu

Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Zaručený průběh obchodu

Zaručený průběh
obchodu

Jistota zaplacení

Jistota
zaplacení

Novinky

27.06.22 USDA zpráva 30.6.2022 27.06.22 Postupný vývoz kukuřice z Ukrajiny 27.06.22 Citelný propad cen na řepce

Všechny novinky

Proč využívat
GrainTerminal?

GrainTerminal je webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska a Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby.

Jak to funguje?

1 / Uzavření kontraktu na Grainterminal.cz
2 / Expedice zboží od fármáře ke zpracovateli
3 / Platba přímo na váš účet

Proč využívat GrainTerminal?
Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Aplikace GrainTerminal je určena pouze pro registrované, ověřené a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na jedné straně producenti-zemědělci a na straně druhé zpracovatelé, popřípadě společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent. Každý z prověřených a ověřených uživatelů má možnost vkládat své nabídky, nebo na nabídky jiných uživatelů reagovat a prostřednictvím portálu své podmínky případně ještě vylepšit a platně uzavřít závaznou kupní smlouvu. Právě tento přímý kontakt dává nejlepší předpoklad pro dosažení nejlepší ceny pro obě strany.

Nabízíme kompletní služby,
které může komodita na cestě z pole k příjemci potkat.
Jen namátkou několik příkladů:

1

kvalitativní rozbory komodit

2

zprostředkování nabídky posklizňové linky, nebo skladovacích sil

3

zajištění financování nákupu komodit, na základě konkrétního probíhajícího obchodu v rámci portálu www.grainterminal.cz.

4

zprostředkování dopravy obchodovaných komodit, a to jak automobilové, tak i vlakové (včetně zajištění nakládky uceleného vlaku na otevřených nádražích)

Máte na nás
nějakou otázku?