Platforma
pro obchod s komoditami

GrainTerminal by Pawlica

Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Zaručený průběh obchodu

Zaručený průběh
obchodu

Jistota zaplacení

Jistota
zaplacení

Novinky

30.10.19 Pozvánka na seminář GrainTerminal 24.10.19 Vítejte v sekci věnované aktualitám, novinkám a zprávám z trhu!

Všechny novinky

Proč využívat
GrainTerminal?

GrainTerminal je webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska a Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby.

Jak to funguje?

1 / Uzavření kontraktu na Grainterminal.cz
2 / Odeslání peněz na vázaný účet u ČSOB
3 / Expedice zboží od fármáře ke zpracovateli
4 / Zaplacení za bezvadné zboží z vázaného účtu u ČSOB

Proč využívat GrainTerminal?
Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Aplikace GrainTerminal je určena pouze pro registrované, ověřené a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na jedné straně producenti-zemědělci a na straně druhé zpracovatelé, popřípadě společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent. Každý z prověřených a ověřených uživatelů má možnost vkládat své nabídky, nebo na nabídky jiných uživatelů reagovat a prostřednictvím portálu své podmínky případně ještě vylepšit a platně uzavřít závaznou kupní smlouvu. Právě tento přímý kontakt dává nejlepší předpoklad pro dosažení nejlepší ceny pro obě strany.

Zaručený průběh
obchodu a jistota zaplacení

Neoddělitelnou součástí systému je funkce platebního místa, prostřednictvím depozitních účtů, a to v korunách, eurech a zlotých. Partnerem projektu pro otázku zajištění vypořádávání úhrad kupních cen je ČSOB, kde jsou účty v jednotlivých měnách vedeny pod názvem ´deponované prostředky operací Grainterminal´. Podléhají speciálnímu režimu ovládání, kdy jsme se jako vlastník účtů vzdali části svých práv ve prospěch transparentnosti a důvěryhodnosti.

Zaručený průběh obchodu a jistota zaplacení

Nabízíme kompletní služby,
které může komodita na cestě z pole k příjemci potkat.
Jen namátkou několik příkladů:

1

kvalitativní rozbory komodit

2

zprostředkování nabídky posklizňové linky, nebo skladovacích sil

3

zajištění financování nákupu komodit, na základě konkrétního probíhajícího obchodu v rámci portálu www.grainterminal.cz, ČSOB zdarma vytvoří nezávaznou nabídku profinancování přímo na míru.

4

zprostředkování dopravy obchodovaných komodit, a to jak automobilové, tak i vlakové (včetně zajištění nakládky uceleného vlaku na otevřených nádražích)

Máte na nás
nějakou otázku?