Platforma
pro obchod s komoditami

GrainTerminal by Pawlica

Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Zaručený průběh obchodu

Zaručený průběh
obchodu

Jistota zaplacení

Jistota
zaplacení

Novinky

02.01.20 Ceník služeb platný od 1. ledna 2020 20.12.19 Užívejte vánočních svátků a pohody. Hodně úspěchů v roce 2020. 20.12.19 Oficiální pozvánka na seminář GrainTerminal, Ostravsko.

Všechny novinky

Proč využívat
GrainTerminal?

GrainTerminal je webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska a Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby.

Jak to funguje?

1 / Uzavření kontraktu na Grainterminal.cz
2 / Odeslání peněz na vázaný účet u ČSOB
3 / Expedice zboží od fármáře ke zpracovateli
4 / Zaplacení za bezvadné zboží z vázaného účtu u ČSOB

Proč využívat GrainTerminal?
Nejlepší cena na trhu

Nejlepší cena
na trhu

Aplikace GrainTerminal je určena pouze pro registrované, ověřené a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na jedné straně producenti-zemědělci a na straně druhé zpracovatelé, popřípadě společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent. Každý z prověřených a ověřených uživatelů má možnost vkládat své nabídky, nebo na nabídky jiných uživatelů reagovat a prostřednictvím portálu své podmínky případně ještě vylepšit a platně uzavřít závaznou kupní smlouvu. Právě tento přímý kontakt dává nejlepší předpoklad pro dosažení nejlepší ceny pro obě strany.

Zaručený průběh
obchodu a jistota zaplacení

Neoddělitelnou součástí systému je funkce platebního místa, prostřednictvím depozitních účtů, a to v korunách, eurech a zlotých. Partnerem projektu pro otázku zajištění vypořádávání úhrad kupních cen je ČSOB, kde jsou účty v jednotlivých měnách vedeny pod názvem ´deponované prostředky operací Grainterminal´. Podléhají speciálnímu režimu ovládání, kdy jsme se jako vlastník účtů vzdali části svých práv ve prospěch transparentnosti a důvěryhodnosti.

Zaručený průběh obchodu a jistota zaplacení

Nabízíme kompletní služby,
které může komodita na cestě z pole k příjemci potkat.
Jen namátkou několik příkladů:

1

kvalitativní rozbory komodit

2

zprostředkování nabídky posklizňové linky, nebo skladovacích sil

3

zajištění financování nákupu komodit, na základě konkrétního probíhajícího obchodu v rámci portálu www.grainterminal.cz, ČSOB zdarma vytvoří nezávaznou nabídku profinancování přímo na míru.

4

zprostředkování dopravy obchodovaných komodit, a to jak automobilové, tak i vlakové (včetně zajištění nakládky uceleného vlaku na otevřených nádražích)

Máte na nás
nějakou otázku?