Podívejte se na TV Zemědělec, kde hovoří od 11 minuty vlastník společnosti GrainTerminal (Ing. Petr Pawlica, MBA) nejen o platformě a o jejich výhodách. Součástí je také rozhovor s panem Ing. Petrem Kopečkem Ph. D. o široké nabídce produktů pro zemědělce.